Zpracování osobních dat

FABA robots spol. s r.o.  , Opatovice nad Labem IČO 07266502,  v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že zpracovává a uchovává osobní data.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření adresné nabídky, uzavření kupní smlouvy a další nezbytné agendy ve vztazích  dodavatel-odběratel.

Zpracováváme výlučně osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, poptávky, zakázky .

FABA robots spol. s r.o.  , Opatovice nad Labem IČO 07266502 dbá na bezpečnost těchto dat a garantuje, že je nepředá třetí straně.

Máte právo požádat o informace,  jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů.

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

FABA robots spol. s r.o. je oprávněna výše uvedené změnit či upravit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky zpracováváme následující protokolové soubory : Vaše IP adresa, otevírané stránky našeho webu, kód odpovědi http, identifikace Vašeho prohlížeče. Dále využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení.

Odesláním poptávky, e-mailu, objednávky, potvrzujete, že jste byl, byla seznámen seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Create A product first!

Create a product first please!